Ucu Juhaeri dan Barman Sahyana – Putri Kingkin – Rarawita – Sari Daya (Lirik Lagu)


Ucu Juhaeri dan Barman Sahyana – Putri Kingkin – Rarawita – Sari Daya (Lirik Lagu) 

Ucu Juhaery – Putri Kingkin (Lirik Lagu)

Peuting teh asa kieu – kieu teuing. Asa jauh panineungan.
Bulan ge henteu moncorong. Moncorot kahalangan mega.
Bentang – bentang teu maridang. Disaput ku angin.
Katinggal na samar – samar.

Barman Sahyana – Rarawita (Lirik Lagu)

Najan kudu dibeli kupati. Digantian ku raga jeung nyawa.
Moal owel moal koret. Umur mangga kahatur.
Asal pengkuh sareng ngahiji. Ngahiji sareng jungjunan.
Bisa langgeng runtut raut. Upami kedah paturay.
Langkung sae ikhlas nepahan pati. Estuning suka pisan. Deudeuh duh rarawita.

Ucu Juhaeri – Sari Daya (Lirik Lagu)

Ti barang teuteup munggaran. Lir aya anu sumanding.
Dina manah ngarencangan. Jadi sok ngumbar ka eling..
Sok ngetang panjang na peuting. Ngayunkeun ukur ngalamun
Bimbang rasa ku panyipta. Ngaping ati ku hariring.
Duka naon 2x. Jadi benteun rarasa’an.

Ti barang teuteup munggaran. Jadi pikir siang weungi.
Padahal ukur sakeudap. Silih teuteup heunteu lami.
Isyarah na imut leutik. Sumeblak teu puguh – puguh.
Ti harita heunteu pegat. Dina ciptaan kulangit.
Duka naon 2x. Karasa dikeureut.

Keterangan Album :
Genre : Cianjuran
Album : Mipit Bentang
Sinden / Juru Kawih : Ucu Juhaeri dan Barman Sahyana.
Pimpinan : Drs. Dadang Sulaeman.
Pirigan Gamelan : Mayang Binekas.
Produksi : SM Record.
Isi Album :
NO

SIDE A
SIDE B
LARAS PELOG
LARAS SOROG
1
Cirebonan Gancang – Papatet Rajamantri – Pulo Ganti
Embat Embat – Asmarandana Rancag - Kutamaya
2
Kaleon – Bangkong – Ayun Batin
Putri Kinkin – Rarawita – sari Daya
3
Liwung – Sinom Degung – Kiceup Bentang
Sungkawa – Kagagas – Senggot Pangemat
4
Mangu Mangu – Cipta Sari
Satria – Sekar Gambir - SumoreangComments