Yoyoh Supriatin – Kawin Ka Harta (Lirik Lagu)


Yoyoh Supriatin – Kawin Ka Harta (Lirik Lagu) 

Memang kuring geus rumasa. Teu kudu disebut batur.
Rumah tangga ka maneh na. Da puguh lain sasama.
Lain euweuh anu ngora. Boh bujangan boh sasama.
Najan gagah najan gaya. Tapi percuma teu usaha.

Biar umur sudah tua. Biar tua asal kaya.
Kahayang kuring laksana. Meli Tivi … Motor Vespa.
Jalan – jalan tumpak vespa. Pareng amprok jeung sasama.
Sakapeung sok rada era. Majar pelesir jeung bapa.

Sedih na ari geus peuting. Abdi osok mindeung nyaring.
Mun teu suka osok nyanding. Da puguh ge lain tanding.

Keterangan Album :
Genre : Kombinasi Kliningan - Jaipongan.
Album : Pangedulan.
Sinden : Yoyoh Supriatin.
Pimpinan : Pa Cibong
Pirigan Gamelan : Cibong Group.
Produksi : HM Record.
Keterangan Isi Album :
NO
SIDE A
SIDE B
1
Pangedulan
Kawin Ka Harta
2
Pangungsi
Pegat Miasih
3
Jajaka Mangkat Birahi
Kidung
4
Balik Subuh
Hiji Catetan
5
Renggong Gancang
Gede Ambek


Comments