Yoyoh Supriatin – Pangedulan (Lirik Lagu)


Yoyoh Supriatin – Pangedulan (Lirik Lagu) 

Unggal poe teu usaha. Heunteu era ku tatangga.
Barangdahar nyaho aya. Jiga laga jalma kaya.
Dasar adat anu kedul. Gawena ukur ngajentul.
Rumahuh jeung nangkeup tu’ur. Idih … Teu era ku batur.

Budak ceurik teu dirapeh. Estu teu aya kadaek.
Hayang nyapek embung ngoprek. Teu ingeut keur hese kejo.
Jalma anu pangedulan. Heunteu aya karajinan.
Hudang sare eunggeus berang. Teu ieuh terus ka jamban.

Mun indit lain usaha. Tapi leos ka tatangga.
Ngadon ngobrol rupa – rupa. Ngawangkong taya se’ep na.
Repeh ngobrol terus balik. Rungah ringeuh alak – ilik.
Beuteung peurih nagih eusi. Jalma kedul dahar mah beuki.

Keterangan Album :
Genre : Kombinasi Kliningan - Jaipongan.
Album : Pangedulan.
Sinden : Yoyoh Supriatin.
Pimpinan : Pa Cibong
Pirigan Gamelan : Cibong Group.
Produksi : HM Record.
Keterangan Isi Album :
NO
SIDE A
SIDE B
1
Pangedulan
Kawin Ka Harta
2
Pangungsi
Pegat Miasih
3
Jajaka Mangkat Birahi
Kidung
4
Balik Subuh
Hiji Catetan
5
Renggong Gancang
Gede Ambek


Comments