Yoyoh Supriatin – Pangungsi (Lirik Lagu)


Yoyoh Supriatin – Pangungsi (Lirik Lagu) 

Duh diri dihin pinasti. ninggang kana tutulisan … ibu.
Mun mendak cocobi bae. Na hukum ulah timana
Nu mawi diwilah – wilah. Hirup katungkul ku bingung
Badan tambih tunggara.
Naha wingsit abdi dibentenkeun tinu sanes. Bati nyeuri nyeuri bae.
Nanaon wisit na nu mawi kieu nya kadar. kapan abdi tunggal makhluk.
Tunggal umat nu kawasa.

Kuring jait takdir teu kenging diulah - ulah. Gumelar di alam
Teu weleh kenging mun tumaprak kana kadar.
Kudrat ti gusti yang widi. pangraksa sagala alam.

Kunaon camara penggas. Dibelah ku papan meja.
Kunaon salira luas. Kunaon teu aya beja.
Sanaos diulur – ulur. Ari belah mah cumah.
Sanaos nu manis ditutur – tutur. Ari teu bela mah cumah.
Kai rentas tengah jalan. Dituar di kaparakeun.
Mikaweulas kapanutan. Teu sangka disapirakeun.

Keterangan Album :
Genre : Kombinasi Kliningan - Jaipongan.
Album : Pangedulan.
Sinden : Yoyoh Supriatin.
Pimpinan : Pa Cibong
Pirigan Gamelan : Cibong Group.
Produksi : HM Record.
Keterangan Isi Album :
NO
SIDE A
SIDE B
1
Pangedulan
Kawin Ka Harta
2
Pangungsi
Pegat Miasih
3
Jajaka Mangkat Birahi
Kidung
4
Balik Subuh
Hiji Catetan
5
Renggong Gancang
Gede Ambek


Comments