Yoyoh Supriatin – Renggong Gancang (Lirik Lagu)


Yoyoh Supriatin – Renggong Gancang (Lirik Lagu) 

Wayang mana 2x. Wayang ponggawa.
Mending mana … hoyong mana. Hoyong ieu sadaya na.
Cimulang Cipangayaman. Cimanuk Marigi deui.
Ari pulang kameumeulangan. Sok sieun teu tepang deui.

Kapiting katojo bulan. Kokosan candak ti lamping.
Sapeuting asa sabulan. Ngantosan panutan sumping.
Daun kawung na tarate. Katinggal pucuk na pisan.
Nu jangkung pujaan hate. Katinggal emut na pantes.

Abong banban ditalian. teu benang diramat – mat.
Abong badan teu benang dironjat – ronjat.
Nyered hoe ku rerenteng. Diteukteuk benang disina.
Jeungkel hate ku papasten. Geus paheut cidra jangji na.
Lamun jalma anu salah. Tangtu menang hukumullah.
Sabab geus jadi istilah. Wong salah satruning Alloh.

Mencit meri dina rakit. Dianggo samara angeun.
Sanes geuring ku pamanyakit. Ngemutan bebene deungeun.
Lamun moal ka cipari. Kajeun ka Limbangan bae.
Lamun bakal nganyeunyeuri. Kajeun nyorangan bae.

Keterangan Album :
Genre : Kombinasi Kliningan - Jaipongan.
Album : Pangedulan.
Sinden : Yoyoh Supriatin.
Pimpinan : Pa Cibong
Pirigan Gamelan : Cibong Group.
Produksi : HM Record.
Keterangan Isi Album :
NO
SIDE A
SIDE B
1
Pangedulan
Kawin Ka Harta
2
Pangungsi
Pegat Miasih
3
Jajaka Mangkat Birahi
Kidung
4
Balik Subuh
Hiji Catetan
5
Renggong Gancang
Gede Ambek


Comments