Juju Juarni – Sulanjana (Lirik Lagu)


Juju Juarni – Sulanjana (Lirik Lagu) 

Dadap cangkring dina gawir. Ngajajar pa antay – antay.
Paingan teu geunah pikir. Gara – gara rek paturay.
Malela dianggo palang. Dianggo pager Jayanti.
Rek bela ulah kapalang. Urang silih meuli ati.

Jauh tanjakan ka dano. Kuda na dua harideung.
Jauh komo mingkin sono. Cakeut ge teu weuleh nineung.
Ka jambi rek ngadon mantun. Ngahariring bari ngawih.
Abdi mah alim dikantun. Alim dikantunkeun teubih.

Kembang eros jeung jalaprang. Na handapeun tangkal awi.
Sanaos raga pa’anggang. Pamugi mah ulah rek lali.
Sanaos heunteu ka Subang. Asal kaso malang bae.
Sanaos jarang patepang. Hate mah cumantel bae.

Kembang wera daun turi. Hayang Lalenangan bae.
Lamun teu era ku diri. Hayang reureujeungan bae.
Endog meri dina sayang. Katuruban ku candana
Duh diri samar kahayang. Gara – gara can laksana.
Teu beunang disupa dulang. Teu beunang dibebenjokeun.

Keterangan Album :
Genre : Degung Jaipong
Album : Sulanjana
Sinden : Juju Juarni.
Kendang : Atum
Isi Album :
NO
SIDE A
SIDE B
1
Dareuda
(Instrumental)
2
Balebat
Kahayang
3
Reumbeuy Bandung
Gaya
4
Sulanjana (Instrumental)
Jeruk Manis
5

Nimang


Comments