Dedeh Winingsih – Angin Lamping (Lirik Lagu)


Dedeh Winingsih – Angin Lamping (Lirik Lagu) 

Di lebak lembur nu singkur. Handapeun Gunung Tampomas.
Jalan tarahal ku batu. Kebon salak jeung kokosan.
Ka lebak sawah mayakpak. Cai cur – cor na galeungan.
Tangkal kalapa jarangkung. Mapaes lembur nu singkur.

Nu rek mulang tacan miang. Da hate teuteup honcewang.
Panonpoe haneut moyan. Nu rek miang siga sungkan.
Angin lamping mapay pasir. Mepende kanu keur sedih.
Sungkan mun arek ditilar. Jiga nu sungkan pa’anggang.

Lamun pareng kuring miang. Omat ulah sumpang – simpang.
Mapay jalan urut tadi. Urut tepung sisi cai
Keterangan Album :
Genre : Kliningan
Album : Angin Lamping
Sinden : Dedeh Winingsih.
Pirigan Gamelan : Sampurna Group
Produksi : Sampurna Record.
Isi Album :
No
SIDE A
SIDE B
1
Angina Lamping
Kidung
2
Rasa Katresna
Senggot Kaleran
3
Nyampeur Pasini
Gunung Sari
4
Srimanganti
Rancag


Comments