Dedeh Winingsih – Banjaran (Lirik Lagu)


Dedeh Winingsih – Banjaran (Lirik Lagu) 

Samping hideung dina upih. Dibantun dikakalerkeun.
Abdi nineung kanu mulih. Teu kenging dipapalerkeun.
Mun kuring palid na rakit. Kumaha ngojayanana.
Mun pikir kuring ras ngait. Kumaha ngubaranana.

Abdi ulin ka bayongbong. Naek rakit rek tiguling
Abdi alim dipibohong. Rajet hate matak geuring.
Lamun keursa nangka herang. Langka eling ka pangeran.
Manuk hibeur dina eurih. Ka situ nyayang direuma.
Sing anggeur nganggo pamilih. Tangtos luyu da jeung sasama.

Sare na di cipagarsih. Ngajentul heunteu tumamu.
Pangeran nu weulas asih. Rasul panutup ning elmu.
Gunting pameulahan jambe. Kacipta teuing ku apik.
Teu beunang dihurang sawah. Teu beunang dipikameumeut.

Ari regang da ku regang na. Dipake panulak leuit.
Ari renggang ku renggang na. Hate tibeulat tibeulit.
Kongkorang diluhur gunung. Saung dihandapeunana.
Abdi meulang kanu pundung. Kamana neanganana.

Balingbing raos dirujak. Bumbu na diurah eurih.
Beurang peuting sok ruminjag. Hamo waras tereh – tereh.
Caruluk di sisi cai. Ditingkur diparindingan.
Kapungkur teh pasini jangji. Arek hirup babarengan.

Solasi sareng mangandeuh. Ngala cikur sisi gawir.
Mika asih mikadeudeuh. Ngan saukur dina biwir.
Daun pulus jeung cangkang na. Cihcir disada ti peuting.
Lamun tulus jeung anjeun na. Pikir bungah tampa tanding.

Cau raja turun jantung. Jadikeun mah sakuya wae.
Keterangan Album :
Genre : Jaipongan
Album : Daun Pulus II
Sinden : Dedeh Winingsih.
Pirigan Gamelan : Sampurna Group Karawang.
Produksi : Sampurna Record.
Isi Album :
No
SIDE A
SIDE B
1
Daun Pulus II
Hayam Ngupuk
2
Kalakay Muntang
Nyiranda Midang
3
Neng Lilis
Banjaran
4
Pintu Terbuka
Kulu – Kulu Karawang


Comments