Dedeh Winingsih – Buah Kawung (Lirik Lagu)


Dedeh Winingsih – Buah Kawung (Lirik Lagu) 

Buah kawung 2x ruruntuyan. Murag kana tangkal waru
Lamun urang sauyunan. Nempuh jalan jiwa baru.
Buah kawung 2x sisi gunung. Murag kana jero sumur
Lamun urang rempug jukung. Nagara aman jeung makmur.

Mun nagara hayang makmur. Kudu daek gotong royong.

Buah Kawung 2x dipeutikan. Murag kana sisi cai.
Lamun salah tincak. Tameulah na matak balai.
Buah Kawung 2x sok dibeungkeutan. Dipake maraban kuda.
Urang pada sabeungkeutan. Ngajungjung seni sunda.

Buah kawung 2x ruruntuyan. Caruluk mah cisoca bijil.
Ka abdi tong mikameulang. Abdi moal jalir
Sapanjang buah caruluk. Dicampuran ku solasi.
Moal mungpang kapiwuruk. Mun nampi mah kana pangasih.

Buah kawung 2x. sisi gawir. Disadang mah loba lahang na.
Keterangan Album :
Genre : Jaipongan
Album : Daun Pulus Beureum
Sinden : Dedeh Winingsih.
Pirigan Gamelan : Namin Group
Produksi : Pandawa Record.
Isi Album :
No
SIDE A
SIDE B
1
Daun Pulus Beureum
Masket Hate
2
Nikmat Jeung Hikmah
Patepung Lawung
3
Katineung Ati
Nyi Darsilem
4
Murag Bulu Betis
Buah Kawung


Comments