Dedeh Winingsih – Cinta Kuring (Lirik Lagu)


Dedeh Winingsih – Cinta Kuring (Lirik Lagu) 

Cinta kuring ka anjeun na. Lir banean mutiara.
Moal robah … Moal serah. Najan dipendem dikeu’eum.
Asih kuring ka anjeun na. Lir asih indung jeung bapa.
Moal luas … Moal tega. Kajeun korban keur diri na.

Gogoda undur jeung datang. Pangbibita jeung fitenah.
Sangkan kuring daek keur ngarobah. Tina tekad nu ka ucap.
Moal sieun … Moal rempan. Najan dalah dikumaha.
Mapan eling jeung percaya. Sakabeh bisa disinglar.

Cinta kuring jeung anjeun na. Moal bisa dipisah deui.
Cinta kuring sapanjang na. Hirup kumbuh babarengan.

Keterangan Album :
Genre : Kliningan
Album : Sutra Bodas
Sinden : Dedeh Winingsih.
Wira Swara : Mang Memed
Pimpinan : Joemadi
Pirigan Gamelan : Sampurna Group
Produksi : Sampurna Record.
Isi Album :
No
SIDE A
SIDE B
1
Cinta Kuring
Golewang
2
Nu Geulis Pundung
Eling - Eling
3
Sutra Bodas
Palimanan
4
Sulaya
Sinyur


Comments