Dedeh Winingsih – Eling Eling (Lirik Lagu)


Dedeh Winingsih – Eling Eling (Lirik Lagu) 

Eling – eling mangka eling. Rumingkang dibumi alam.
Darma wawayangan wae. Raga taya pangawasa.
Lamun kasasar nya lampah. Napsu nu matak kaduhung.
Badan anu kateumpuhan. Jirim nu ngarasa peurih.

Raga mawa rasa lara. Hate nu ngarasa cape.
Haredang panas bayeungyang. Purwa perbawa na awak.
Ujub atawa takabur. Rea mungpang goda setan.
Ulah sirik kupamanggih. Ulah cacat kanu lian.

Deungeun – dengeun pikeun eunteung wae. Nu lian pikeun tuladan.
Hade goreng na kasawang. Ukur tangtung nu sakujur
Keterangan Album :
Genre : Kliningan
Album : Sutra Bodas
Sinden : Dedeh Winingsih.
Wira Swara : Mang Memed
Pimpinan : Joemadi
Pirigan Gamelan : Sampurna Group
Produksi : Sampurna Record.
Isi Album :
No
SIDE A
SIDE B
1
Cinta Kuring
Golewang
2
Nu Geulis Pundung
Eling - Eling
3
Sutra Bodas
Palimanan
4
Sulaya
Sinyur


Comments