Dedeh Winingsih – Golewang (Lirik Lagu)


Dedeh Winingsih – Golewang (Lirik Lagu) 

Utami urang hirup. Ucap lampah sareng tekad. Duh ieung …. dunungan.
Poma ulah rek mokaha. Emut dilalangkung.
Paos lamun salah tincak. Kaduhung Saumur – umur.
Urang hirup wawayangan. Da puguh darma ngumbara.

Hirup katungkul ku pati. Moal langgeung sateras na.
Sok keuna ku owah gingsir. Heunteu teuteup dina mulya.
Gurat papasten ku kadar na teu benang disinglar.
Bagja teu pa’ala – ala. Pada ngagaduhan kulak.

Paribahasa didunya cara panggung sandiwara. Urang nu jadi eusina.
Utamina urang hirup kudu sarendek saigeul. Sabobot sapihanean.
Silih hormat ka sasama. Ulah sok resep adigung.
Rugi gede asal dipuji kajeun bosen asa ngeumplong.

Keterangan Album :
Genre : Kliningan
Album : Sutra Bodas
Sinden : Dedeh Winingsih.
Wira Swara : Mang Memed
Pimpinan : Joemadi
Pirigan Gamelan : Sampurna Group
Produksi : Sampurna Record.
Isi Album :
No
SIDE A
SIDE B
1
Cinta Kuring
Golewang
2
Nu Geulis Pundung
Eling - Eling
3
Sutra Bodas
Palimanan
4
Sulaya
Sinyur


Comments