Dedeh Winingsih – Golewang - Sinyur (Lirik Lagu 2)


Dedeh Winingsih – Golewang - Sinyur (Lirik Lagu 2) 

Dedeh Winingsih – Golewang (lirik Lagu 2)

Utamina urang hirup. Ucap lampah sareng tingkah … duh ieung dunungan.
Poma ulah rek mokahaan. Emut langkung paos.
Sabab lamun salah tincak. Kaduhung Saumur – umur.
Urang hirup pawayangan da puguh darma ngumbara.

Hirup katungkul ku pati … gandrung. Moal lana sateurasna sok kena ku owah gingsir.
Heunteu teuteup dina mulya. Eta keursa na Yang Widi.
Geus dipatok ti Ajali. Gurat hirup Kadar teu benang disinglar.
Pada ngagaduhan kulak. Paribasa hirup ukur Panggung sandiwara. Urang nu jadi eusi na.

Dedeh Winingsih – Sinyur (Lirik Lagu 2)

Ari regang ku regang na. Di pake panulak leuit.
Ari anggang ku anggang na. Hate tibeulat tibeulit.
Duriang dina babatu. Meulak pandan di basisir.
Kapalay nu can tangtu. Matak jadi geuring pikir.

Teu benang disupa dulang. Teu benang dibebenjokeun.
Teu benang dihurang sawah. Teu benang dipikameumeut.
Lain – lain daun awi. Leunca beureum ditaweuran.
Lain – lain bagja diri. Bagja deungeun diheureuyan.
Keterangan Album :
Genre : Kliningan
Album : Imut Ka Saha
Sinden : Dedeh Winingsih.
Pirigan Gamelan : Sampurna Group
Produksi : Sampurna Record.
Isi Album :
No
SIDE A
SIDE B
1
Imut Kasaha
Anggrek Bulan
2
Tawis Soca
Golewang – Sinyur
3
Awet Rajet
Sanga Gancang
4
Lara Lara – Sari Kaya
Angle


Comments