Dedeh Winingsih – Gunung Sari (Lirik Lagu)


Dedeh Winingsih – Gunung Sari (Lirik Lagu) 

Ganda satria raspati. Wanda lakuning kuning perwira.
Hade sorot alus semu. Sembada luar jero na.
Wujud na satria sunda. Jauh ti angkeuhan angkuh.
Anggang tina kumagungan. Hade semu ka sasama.
Kadar sabar handap asor. Tara wanda ninggang rasa.
Akur jeung batur salembur. Someah nya’ah ka semah.

Mungguh satria utama. Jujur bener sarta adil.
Tara pamrih harta banda. Disarengan ati suci.
Terus maju teu galideur. Ngahontal cita – cita na.
Sanajan nyorang karipuh. Tara geutas harupateun.
Ayeung tengtrem jeung pamilih. Tanggung jawab jiwa raga.
Tina sagala lapangan. Enteng bangga diayonan.

Mani masyur ka utari. Ka gurnita tanah sunda.
Tanah ngemplok hejo lemok. Tegalan ancal –ancalan.
Tanah di aping ku gunung. Ngupluk – ngaplak pasawahan.
Ku jalmi naris resmi. Mayangpak satungtung tinggal.
Wuwuh matak wa’as melong. Dangdaunan ting arulang.
Ngagupayan ngajak mulang. Siga nu alim pa’anggang.
Keterangan Album :
Genre : Kliningan
Album : Angin Lamping
Sinden : Dedeh Winingsih.
Pirigan Gamelan : Sampurna Group
Produksi : Sampurna Record.
Isi Album :
No
SIDE A
SIDE B
1
Angina Lamping
Kidung
2
Rasa Katresna
Senggot Kaleran
3
Nyampeur Pasini
Gunung Sari
4
Srimanganti
Rancag


Comments