Dedeh Winingsih – Istri Padati (Lirik Lagu)


Dedeh Winingsih – Istri Padati (Lirik Lagu) 

Biwir sok dibeureuman. Halis sok dihideungan.
Pipi diweudakan. Tapi sok salah tujuan.
Nurutkeun pangajak setan. Teu eureun ku panasaran.
Gunta – ganti kikindeuwan. Teu eureun – eureun alesan.

Teu sieun kabendon. Lampah daek serong.
Ka salaki oge wani. Nu kitu istri padati.
Agul asa panggeulis na. Agul asa panglaris na.
Heunteu sieuneun doraka. Suka – suka lampah murka.

Mun nyaho lampah teu hade. Naha dipigawe wae.
Kahayang taya tungtung na. Tong diturut sakareup na.
Duh istri padati. Lampah na siga padati.
Geulis lain keur salaki. Salaki diluli – luli.
Keterangan Album :
Genre : Kliningan
Album : Carecet Bodas
Sinden : Dedeh Winingsih.
Alok / Wira Swara : Mang Barna.
Pirigan Gamelan : Gamelan Klasik Abadi
Produksi : Pandawa Record.
Isi Album :
No
SIDE A
SIDE B
1
Carecet Bodas
Kidung Ibu Pertiwi
2
Kataji Nyi Ronggeng
Tepung Dipanggung
3
Salam Manis
Rancagan
4
Kulu – Kulu Gancang
Istri Padati


Comments