Dedeh Winingsih – Kataji Nyi Ronggeng (Lirik Lagu)


Dedeh Winingsih – Kataji Nyi Ronggeng (Lirik Lagu) 

Sora go’ong mani ageum. Nyai Ronggeng ngibing ayeum.
Lampu cempor remeng – remeng. Saha anu teu kasengsrem.
Eukeur mah Nyi Ronggeng geulis. Nganggo sinjang aduh manis.
Payus jeung dedeganana. Nurub cupu panganggona.

Sumeredet kana hate. Lamun teu ras ka bebene.
Hoyong milu ngibing wae. Ku Nyi Ronggeng beut kapelet.
Suku mah da geus teu tahan. Hayang geura makalangan.
Nyai Ronggeng ngajak imut. Hate deg – degan ka irut.

Heunteu tahan lila – lila. Geus poho kana ka era.
Heunteu inget balukar na.  Kumaha engke jadi na.
Padahal teu boga duit. Da puguh eukeur pailit.
Dadagangan rada weurit. Meuli lotre goreng wisit.

Nyai Ronggeng ngajak seuri. Ting sirisit kana ati
Tungtung na hayang miboga. Nyai Ronggeng kapibanda.
Ngibing mah da geus teu tahan. Beuki peuting beuki hade.
Mayar mah kumaha engke. Nyi Ronggeng geus pindah hate. 

Nyai Ronggeng kelat – kelet.  Nu kareret sumeredet.
Kana hate ting sereset. Kieu rasana kapelet.
Nyai Ronggeng teungteuingeun. Kalah beut benang ku deungeun.
Tinggal kuring cuang - cieung. Tinggaleun leungit udageun.

Lamun panggung geus bubaran. Aduh nyai pileuleuyan.
Kuring mah mulang nyorangan. Nyi Ronggeng heunteu ka bandang.
Anjeun geus boga tujuan. Mibanda dunya sorangan.
Ukur nyuguhkeun hiburan. Ngabeubeurah nu keur bimbang.

Keterangan Album :
Genre : Kliningan
Album : Carecet Bodas
Sinden : Dedeh Winingsih.
Alok / Wira Swara : Mang Barna.
Pirigan Gamelan : Gamelan Klasik Abadi
Produksi : Pandawa Record.
Isi Album :
No
SIDE A
SIDE B
1
Carecet Bodas
Kidung Ibu Pertiwi
2
Kataji Nyi Ronggeng
Tepung Dipanggung
3
Salam Manis
Rancagan
4
Kulu – Kulu Gancang
Istri Padati


Comments