Dedeh Winingsih – Kidung Ibu Pertiwi (Lirik Lagu)


Dedeh Winingsih – Kidung Ibu Pertiwi (Lirik Lagu) 

Yap kadieu putra ibu. Nonoman pameukar nagri.
Hirup teh mah sing iat na. Kana sagala sing rintih.
Ulah rasa mokaha’an. Babari ka usap setan.
Poma ulah gurung gusuh. Mun manggih basa nu langki
Ku urang kudu dipapay. Rasakeun masing taliti.
Tetelakeun masing nyata. Bulak – balik ku pamanggih.

Sabab na bisi ka sarung. Ku Basa nu lain - lain
Nu lain jiga nu eunya. Sabab pangreka si Iblis.
Nu pinteur ngareka basa. Ngabibita kana batin.
Lamun kabita teh lapur. Hirup tinangtu na sulit.
Anjaclang dina amarah na. Nu eunya di api lain.
Ngudag kana heulang. Moro julang leupas peusing.

Keterangan Album :
Genre : Kliningan
Album : Carecet Bodas
Sinden : Dedeh Winingsih.
Alok / Wira Swara : Mang Barna.
Pirigan Gamelan : Gamelan Klasik Abadi
Produksi : Pandawa Record.
Isi Album :
No
SIDE A
SIDE B
1
Carecet Bodas
Kidung Ibu Pertiwi
2
Kataji Nyi Ronggeng
Tepung Dipanggung
3
Salam Manis
Rancagan
4
Kulu – Kulu Gancang
Istri Padati


Comments