Dedeh Winingsih – Nikmat Jeung Hikmah (Lirik Lagu)


Dedeh Winingsih – Nikmat Jeung Hikmah (Lirik Lagu) 

Najan ukur ngahariring. Mawakeun lagu jeung dangding.
Ngahaleung beurang peuting. Jadi hikmah diri kuring.
Kanikmatan tinu Agung. Loba na kaliwat langkung.
Ngajeugir nandingan gunung. Estu taya nu kalangkung

Nikmat alit nikmat ageung. Moal musnah teuteup langgeung
Estu teu bisa dibanding. Najan ganti beurang peuting.
Sukuran kanu Kawasa. Bari doa indung bapa.
Sangkan tinemu jeung bagja. Jadi hikmah jeung makna na.

Najan urang ngolah seni. Omat tong poho ka gusti.
Nu mere pituduh jalan. Jalan pikeun kanikmatan.
Keterangan Album :
Genre : Jaipongan
Album : Daun Pulus Beureum
Sinden : Dedeh Winingsih.
Pirigan Gamelan : Namin Group
Produksi : Pandawa Record.
Isi Album :
No
SIDE A
SIDE B
1
Daun Pulus Beureum
Masket Hate
2
Nikmat Jeung Hikmah
Patepung Lawung
3
Katineung Ati
Nyi Darsilem
4
Murag Bulu Betis
Buah Kawung


Comments