Dedeh Winingsih – Rancagan (Lirik Lagu)


Dedeh Winingsih – Rancagan (Lirik Lagu) 

Karajaan singosari. Ayana di jawa timur.
Jalma nu sok ngaji diri. Hirup na tara takabur.
Lamun calik dina korsi. Ulah mayun kana bilik.
Sing bisa mariksa diri. Ulah arek sirik pidik.

Putri arum tunjung bulan. Jatnika mantengkeun panah
Tepung taun mendak bulan. Abot tineung Nu kantun manah
Ratu galuh pucuk umun. Ngariung ngan keur perbayaksa.
Nu dipibutuh ku umum. Silih tulung ngan jeung bangsa.

Nyimpeun surat dina bilik. Sawios katara oge.
Atos kudrat atos milik. Sawios sangsara oge.
Katumpang daun katumpang. Pacampur daun solasi.
Disabaran abdi tepang. Heunteu pegat – pegat asih.

Hirup pinuh ku kapeurih. Tunggara taya kendat na.
Padahal kirang kumaha. Teu mungpang kuma Dzat - Na
Tapi dalah dikumaha. Mun aral asup na dosa.
Pastina aya tungtung na. Welas asih ka umat - Na.
Nu mawi urang sadaya. Kedah emut ka manteun - Na.
Sanaos matak cocoba. Tarima sabar jalan na.
Keterangan Album :
Genre : Kliningan
Album : Carecet Bodas
Sinden : Dedeh Winingsih.
Alok / Wira Swara : Mang Barna.
Pirigan Gamelan : Gamelan Klasik Abadi
Produksi : Pandawa Record.
Isi Album :
No
SIDE A
SIDE B
1
Carecet Bodas
Kidung Ibu Pertiwi
2
Kataji Nyi Ronggeng
Tepung Dipanggung
3
Salam Manis
Rancagan
4
Kulu – Kulu Gancang
Istri Padati


Comments