Dedeh Winingsih – Rasa Katresna (Lirik Lagu)


Dedeh Winingsih – Rasa Katresna (Lirik Lagu) 

Rasa katresna unggeul nu ngandung birahi. Teu diduga beut geuning kitu unggeul na.
Rasa katresna dina serat nu katampi. Ku teu sangka eusina ngandung siloka.
Teu sanggeum abdi teu sanggeum. Mun bade ngajak rimbitan.
Abdi bade ngemut heula. saluyu kahoyong abdi.

Da bilih leupat nyimbutan. Kajurung kapalay sepuh.
Boh bilih janten kaduhung. Mendak jodo sareng abdi.
Abdi seuja bade ngemut – ngemut heula. Manawi saluyu sareng kahoyong.
Supados ulah kaduhung ahir na. Nimbulkeun boh bilih janten mamala.
Keterangan Album :
Genre : Kliningan
Album : Angin Lamping
Sinden : Dedeh Winingsih.
Pirigan Gamelan : Sampurna Group
Produksi : Sampurna Record.
Isi Album :
No
SIDE A
SIDE B
1
Angin Lamping
Kidung
2
Rasa Katresna
Senggot Kaleran
3
Nyampeur Pasini
Gunung Sari
4
Srimanganti
Rancag


Comments