Dedeh Winingsih – Sedih Prihatin – Kulu Kulu Barang (Lirik Lagu)


Dedeh Winingsih – Sedih Prihatin – Kulu Kulu Barang (Lirik Lagu) 

Aduh gusti abdi ampun. Teungteuingeun nasib diri … gusti.
Duh … diri dihin pinasti. Ninggang kana tutulisan … duh.
Mung mendak tunggara bae. ieuh
Mana kieu takdir diri. Hirup ngagugulung kabingung.
Naha ari wisit diri. Dibenteunkeun sareng nu sanes. Batin nyeuri hate wae.

Na naon wisit ngaran na. Nu mawi di wilah – wilah … duh.
Kapan abdi tunggal mahluk. Tunggal mahluk nu kawasa.
Horeng kieu ari takdir. Gumeular di alam rame.
Teu weuleh kenging dodoja wae. Mun teu tumaprak kudrat ti gusti Yang Widi.

Bati ceurik jero ati. Kasaha nya sumalindung.
Titip diri sangsang badan. Bogoh na jalir ti jangji.
Duh diri nyumput tugeunah. Sumeleket kana hate.
Kumambang pinuh kahalang. Kumalayang bati bimbang.

Dedeh Winingsih – Kulu Kulu Barang (Lirik Lagu)

Kanu anggang sok tibeulat. Suka teuing lamun panggih.
Ti batan mah pegat duriat. Suka dibeli ku pati.
Daun kangkung jeung tarate. Katinggal pucuk na piteus.
Nu jangkung pujaan hate. Katinggal imut na panteus.

Peso raut peso cukur. Dipake ngeureut tali.
Runtut raut reujeung batur. Ulah sok pakia – kia.
Kamana jalan cibulu. Rek nanjak ka cimandiri.
Kasaha bade nyalu’uh. Mun mendak tunggara diri.

Boboko ragrag ka imah. Ninggang kana pileuiteun.
Ulah sok bogoh ka semah. Ari balik sok leungiteun.
Keterangan Album :
Genre : Jaipongan
Album : Sintren
Sinden : Dedeh Winingsih.
Pirigan Gamelan : Sampurna Group Karawang.
Produksi : Sampurna Record.
Isi Album :
No
SIDE A
SIDE B
1
Ronggeng Geulis
Sedih Prihatin
2
Sintren
Peunggas Hareupan
3
Sasambat
Humandeuar
4
Sariak Layung
Peuting Nu Urang


Comments