Dedeh Winingsih – Super Kidung (Lirik Lagu)


Dedeh Winingsih – Super Kidung (Lirik Lagu) 

Bul kukus mancur ka manggung. Ka dewi para pohaci kabatara sang dewata.
Sanghyang dewi pertiwi. Ka buana Panca tengah. Ngidung mending lemah cai.
Neda agung sampurasun. Ka sadayana eusining dedemit … rogahala duruwiksa
Mugi ulah hiri dengki. Sing sami – sami ngajaga. Ngajaring ka Yang Pertiwi

Nu ti kaler ti kidul. Nu ti tepis wiring basisir. Nu ti kulon anu ti wetan.
Suku gunung lamping pasir. Nu ngageugeuh panca tengah. Putra putu mugi jaring.
Jembar kanu maha agung. Ka gusti robbul ijati. Muga – muga Indonesia.
Tebih marganing balai. Atos dina kajembaran. Subur makmur loh jinawi.

Kidung bayu … Bayu ugeuran … Bayu hurip. Hurip waras sadaya na.
Sapangeusining nagri. Kayaning kapajurit na. Da ngalaga raspati
Heunteusing para linuhung paralinuwi. Ka bangsa Indonesia.
Malati ibu pertiwi ngemban nagara amarta. Magelaran nagri RI.

Kalawan asma nu agung. Alloh anu weulas asih. Masihan kanugrahan.
Kaseniman seniwati karyawan ti sadaya na. Tos gumulung jadi hiji
Bulat tekad nohon maksud. Niat berjuang babakti. Ngabela kajayaan bangsa.

Ku karya nu dipimilik. Ditulis seni utama. Nu perlu lahir jeung batin.
Nu nungtun jalan rahayu. Ka bangsa ka lemah cai. Dilelemah Pancasila
Nu dituju adil makmur keur dunya rawuh aherat. Kurnia Alloh nu goib.
Amin ya robbal alamin gusti sing kasubadanan.
(Jangjawokan sagala dipapay. Omat Ulah diturutan bilih musyrik. Ieu mah ngan saukur lagu)
Keterangan Album :
Genre : Jaipongan
Album : Super Kidung
Sinden : Dedeh Winingsih.
Reubab : Eutik Muchtar (Bandung).
Kendang : Wacim (Karawang).
Alok : Mang Adang (Subang)
Pirigan Gamelan : Sampurna Group
Produksi : Pandawa Record.
Isi Album :
No
SIDE A
SIDE B
1
Super Kidung
Gaya
2
Dikantun Mulang
Peugat Duriat
3
Hanjakal
Kedul Mandi
4
Catrik
Oray Welang


Comments