Dedeh Winingsih – Tembok Bahagia (Lirik Lagu)


Dedeh Winingsih – Tembok Bahagia (Lirik Lagu) 

Tilu taun rarandaan. Sakapeung era sorangan.
Pa amil jeung Pa panghulu. Eunggeus ngareup – ngareup pisan.
Lengoh lain menang hayang. Pedah can aya jodo na.
Padahal teu kudu beunghar. Nu penting jujur jeung iman.

Sugan rek senang ngaranda. Sihoreng pinuh nalangsa.
Mun bisa ulah kasorang. Komo lamun dipihayang.
Ulah boga rasa geulis hade rupa. Sabab pageuh anu mawa katunggaraan.
Hate sugema cicing na tembok kabagjaan. Lamun aya nu diwaktuan pangayoman rumah tangga.

Hirup senang jeung bahagia. Lain pedah harta jeung banda.
Tapi na ku kaimanan … laa …laaa …laaa … laaa …
Duh jungjunan ku harianeun. Mugi – mugi sing diaping.
Siang weungi salamina.
Keterangan Album :
Genre : Kliningan Modern
Album : Cinta
Sinden : Dedeh Winingsih.
Wira Swara : Mang Barna
Kendang : Mang Bao Sanjaya
Pirigan Gamelan : Sampurna Group
Produksi : Kencana Record.
Isi Album :
No
SIDE A
SIDE B
1
Cinta
Tembok Bahagia
2
Teuteup Bulan
Neundeun Kadeudeuh
3
Pasar Jaringan
Uceng
4
Renggong Manis
Carecet Bodas


Comments