Enah Sukaenah – Kumambang – Patali Margi – Deudeuh Asih (Lirik Lagu)


Enah Sukaenah – Kumambang – Patali Margi – Deudeuh Asih (Lirik Lagu) 

Enah Sukaenah – Kumambang (Lirik Lagu)

Mana horeng lamun geuring pikir. Sugri harti perbawa na tuna.
Musnah sagala weuweusen. Kedah kumaha atuh …. aduh tobat teu kiat teuing.
Abdi umur dumeulah tugeunah matak lanjung. Bimbang nyulayakeunana
Mun teu emut legana bumi jeung langit. Matak katalanjuran.

Padahal mah mungguhing diaping. Kumawula estuning teu suda.
Sanaos hese beleke. Mo weuleh satuhu namung ku teu lali.
Kumaha kedah kumambang. Naha geuning kitu.
Udar tina subaya da gusti mah. Sok rajeun midua galih … lali kawiwitan

Enah Sukaenah - Patali Margi (Lirik Lagu)

Bati bimbang ngulayaban. Lantaran kapeugat asih.
Nu jadi marga lantaran. Kahalangan cai banjir.
Nu puguh bati aringgis. Rek ngambah ka puncak gunung.
Nete taraje hambalan. Ku weuleh ngan teu kapikir.
Pigeusaneun mendak jalan peupeuntasan.

Enah Sukaenah – Deudeuh Asih (Lirik Lagu)

Deudeuh asih salamina. Baranang bentang di langit.
Nya bulan anu nyaksian. Siloka bobot pangayon.
Pangayon sami abot na. Ka’ayaan hate kuring.
Teungteuingeun ku heunteu sabar ngantosan.

Malah lir nguriling. Mimiti munggaran jangji.
Dugi ayeuna was - wasan. Masing pasrah kana kadar.
Sanajan raga pa’anggang. Lir gunung tanpa tutugan.
Duh jungjunan …. Mugi paos pimanaheun.

Bati ceurik dina ati. Tapi dalah dikumaha.
Bongan tamaha sorangan. Diri nu ngarasa nyeuri.
Lara dijieun sorangan. Mugia sabardarana.
Muga sing kiat. Palias katalanjuran.
.
Keterangan Album :
Genre : Tembang Sunda Cianjuran
Album : Bale Kambang Vol. 1
Juru Kawih 1 (Laras Sorog) : Enah Sukaenah dan Ibu Saodah.
Para Nayaga 1 : Ebar Sobari (Kacapi Indung), Ajan Marjan (Kacapi Rincik 1), Acep Eddie (Kacapi Rincik 2 dan Rebab), Nana S (Suling).
Juru Kawih 2 (Laras Pelog) : Ibu Saodah.
Para Nayaga 2 : Ebar Sobari (Kacapi Indung), Ajan Marjan (Kacapi Rincik), Burhan S (Suling)
Pirigan Gamelan : Group Kesenian Dewi Angrum Sumedang dan Pamekaran II Group
Pimpinan : Dadang Purnama BA dan Unbari
Produksi : Whisnu Record.
Keterangan Isi Album :
NO
SIDE A (LARAS SOROG)
SIDE B (LARAS PELOG)
1
Bubuka
Bubuka
2
Panulisan - Panawangan – Bale Kambang
Papatet Ratu – Sampiung – Mamanis – Teunangan
3
Tampangan - Sinom Rakitan - Haliwawar
Jemplang Ceurik – Candra Wulan – Kaleon – Tatalegongan – Kanyeunyeurian
4
Kumambang – Patali Margi – Deudeuh Asih
Sinom Baluas – Sumilir - Sabeleleran


Comments