Enah Sukaenah – Panulisan – Panyawangan – Bale Kambang (Lirik Lagu)


Enah Sukaenah – Panulisan – Panyawangan – Bale Kambang (Lirik Lagu) 

Enah Sukaenah – Panulisan (Lirik Lagu)

Sareupna lebah mumunggang. Wa’as pacampur jeung ceurik.
Reang tonggeret banenan. Patembalan silih geunti.
Sinar layung musnah leungit. Ukur cahaya na wungkul.
Ciang – ciang maridangdam. Gelebeg na indung peuting
Ca’ang bulan ngan saukur tiga sayang.

Babakan sisi wahangan. Nyorang lebak pipir lamping.
Tarengtong tembong batuna. Susukan nyerelek leutik.
Babadak anyaman awi. Ngocorkeun cai ka situ.
Simpangan sasakra wayang. Meulit injuk cangred awi.
Mun lebah tanjakan gunung tutugan.

Enah Sukaenah – Panyawangan (Lirik Lagu)

Ari nu jadi angkeuhan.
Kahayang the dina . Geus moal sulaya deui
Tapi buktos na ngageuri. Ngan ukur impian wungkul.
Laksana dina lamunan. Ngalamun nu lain – lain.
Panyawangan anu jadi panineungan.

Enah Sukaenah – Bale Kambang (Lirik Lagu)

Titinggalan disawang tikateubihan. Harita di bale kambang.
Lebah juar panineungan. Basa leungiteun paninggal.
Asa dina pangimpian. Anu kungsi karandapan.

Ngarakacak teu aya keur sumalindung. Kuring ceurik jero ati.
Sakapeung bati arewuh. Ari ras ku milik diri.
Asa ku teu daek jongjon. Teu benang dibangbalerkeun.

Mangsa harita neuteup asih dimumungang. Patepung munggaran pisan.
Ngedalkeun katineung ati. Mituhu Nungguan jangji.
Nya bulan anu nyaksian. Bari mipit kekembangan.
Keterangan Album :
Genre : Tembang Sunda Cianjuran
Album : Bale Kambang Vol. 1
Juru Kawih 1 (Laras Sorog) : Enah Sukaenah dan Ibu Saodah.
Para Nayaga 1 : Ebar Sobari (Kacapi Indung), Ajan Marjan (Kacapi Rincik 1), Acep Eddie (Kacapi Rincik 2 dan Rebab), Nana S (Suling).
Juru Kawih 2 (Laras Pelog) : Ibu Saodah.
Para Nayaga 2 : Ebar Sobari (Kacapi Indung), Ajan Marjan (Kacapi Rincik), Burhan S (Suling)
Pirigan Gamelan : Group Kesenian Dewi Angrum Sumedang dan Pamekaran II Group
Pimpinan : Dadang Purnama BA dan Unbari
Produksi : Whisnu Record.
Keterangan Isi Album :
NO
SIDE A (LARAS SOROG)
SIDE B (LARAS PELOG)
1
Bubuka
Bubuka
2
Panulisan - Panyawangan – Bale Kambang
Papatet Ratu – Sampiung – Mamanis – Teunangan
3
Tampangan - Sinom Rakitan - Haliwawar
Jemplang Ceurik – Candra Wulan – Kaleon – Tatalegongan – Kanyeunyeurian
4
Kumambang – Patali Margi – Deudeuh Asih
Sinom Baluas – Sumilir - Sabeleleran


Comments