Enah Sukaenah – Tampaingan – Sinom Rakitan - Haliwawar (Lirik Lagu)


Enah Sukaenah – Tampaingan – Sinom Rakitan - Haliwawar (Lirik Lagu) 

Enah Sukaenah – Tampaingan (Lirik Lagu)

Ngarangrang nyawang mega miring. Baranang megarkeun jangjang na.
Awang – awang jega ngepak ngapung luhur. Geulak geulik sepi pamrih.
Manuk hibeur ku jangjang na. Hirup nu lumaku sadaya na kamilikan.
Paribasa rizki teu pahiri – hiri keur di bawana

Gunung – gunung heunteu pati sidik . Sabudeurana pinuh halimun.
Jauh komo heunteu tembong. Najan srangenge kahalangan mega ngadinding.
Kiwari ku angin ngaliuk. Pecat saweud narembongan.
Cahya surya manceuran di langit. Ca’ang na reureundahan.

Enah Sukaenah - Sinom Rakitan (Lirik Lagu)

Ngambang parahu layar na. Geus jauh tina basisir.
Kasapih mangsa reup – reupan. Sinar layung ruhruy kuning
Beurang kaganti ku peuting. Ukur gelar na wungkul.
Kaganti cahaya bulan nya’angan saduniawi.
Matak ketir sada laut lilindungan.

Kagagas ku ca’ang bulan. Kataji jempling na peuting.
Ngalangkangan ditampian. Jiga jero tanpa tanding.
Baranang bentang di langit. Dipapaes mega paul.
Matak betah nu ngabungbang. Nyuaykeun lalangse sa’ati.
Angin ririh nu ni’iskeun leuleumbutan.

Enah Sukaenah – Haliwawar (Lirik Lagu)

Wanci janari geus tepi. Mangsa na balebat datang.
Hayam raong kongkorongok. Haliwawar geus nembongan.
Sarakan baranang siang. Gunung – gunung ting parentul.
Ricit manuk patembalan. Hibar na sang surya medal.

Manuk pi’it ting caruit. Cangehgar ear disada.
Semu anu mikasono. Dumeh pinanggih jeung beurang.
Pucuk kawung ting arudag. Kiara jeung arit kuku
Kahalangan paku pandan. Kahieuman ku bangbayang.

Pasir ngukir loh jinawi. Ruhruy tengah paku malam
Padataran hejo lembok. Mumunggang jeung padusunan.
Kasapih cai walungan. Seah na ku cai curug.
Panghalang awi garunggang. Sisimpangan kali pucang.
.
Keterangan Album :
Genre : Tembang Sunda Cianjuran
Album : Bale Kambang Vol. 1
Juru Kawih 1 (Laras Sorog) : Enah Sukaenah dan Ibu Saodah.
Para Nayaga 1 : Ebar Sobari (Kacapi Indung), Ajan Marjan (Kacapi Rincik 1), Acep Eddie (Kacapi Rincik 2 dan Rebab), Nana S (Suling).
Juru Kawih 2 (Laras Pelog) : Ibu Saodah.
Para Nayaga 2 : Ebar Sobari (Kacapi Indung), Ajan Marjan (Kacapi Rincik), Burhan S (Suling)
Pirigan Gamelan : Group Kesenian Dewi Angrum Sumedang dan Pamekaran II Group
Pimpinan : Dadang Purnama BA dan Unbari
Produksi : Whisnu Record.
Keterangan Isi Album :
NO
SIDE A (LARAS SOROG)
SIDE B (LARAS PELOG)
1
Bubuka
Bubuka
2
Panulisan - Panawangan – Bale Kambang
Papatet Ratu – Sampiung – Mamanis – Teunangan
3
Tampangan - Sinom Rakitan - Haliwawar
Jemplang Ceurik – Candra Wulan – Kaleon – Tatalegongan – Kanyeunyeurian
4
Kumambang – Patali Margi – Deudeuh Asih
Sinom Baluas – Sumilir - Sabeleleran


Comments