Euis Komariah – Probolinggo – Sanga Gancang (Lirik Lagu)


Euis Komariah – Probolinggo – Sanga Gancang (Lirik Lagu) 

Euis Komariah – Probolinggo (Lirik Lagu)

Sumarsana ku abdi katampi. Rek disimpeun cisoca ambungan.
Samemeh maot. Kanggo panglipur kalbu.
Malah mandar jadi pangeling. Cahya dikalanggeungan.
Nyata deui tepung Jeung mustika kanugrahan.
Anu sami pangasih ti gusti. Mustikaning kabungahan

Euis Komariah – Sanga Gancang (Lirik Lagu)

Nuar cau nilas congo. Kudu rea palapah na.
Najan jauh tetep sono. Kudu rea talatah na.
Sanajan aya tali na. Moal cara jeung areuy na.
Sanajan aya ganti na. Moal cara jeung anjeun na.

Ari payung … payung Jepang. Keur jepang dikaparakeun.
Ari gandrung hoyong tepang. Geus tepang disapirakeun.
Ari lilin … lilin Bandung. Geus hurung sok poek deui.
Ari ulin … ulin Bandung. Geus embung sok daek deui.
Keterangan Album :
Album : Muntang Ngeumbing
Genre : Tembang Sunda Cianjuran.
Sinden : Euis Komariah dan Iyus Singadilaga
Pirigan Gamelan : Lingkung Seni Dewi Pramanik.
Pimpinan : Gugum Gumbira.
Produksi : Jugala Record.
Isi Album :
NO
SIDE A
SIDE B
1
Sungkawa – Suka sedih – Muntang Ngeumbing
Lampuyangan – Pegat Jodo – Tepung Munggaran
2
Samagaha Pikir - Pangbalikan
Probolinggo – Sanga Gancang
3
Sekar Gambir – Sumambat – Kumaha Jadina
Satria – Purwa Asih – Sungkawa ManahComments