Euis Komariah – Satria – Purwa Asih (Lirik Lagu)


Euis Komariah – Satria – Purwa Asih (Lirik Lagu) 

Euis Komariah – Satria (Lirik Lagu)

Cikuray marahmay herang. Ciciren yen silih asih.
Ari gunung pangrango mah. Ciciren yen hade budi.
Mungguhing mandalawangi. Wawangi ka awun – awun.
Kawentar kamana – mana. Gunung gede oge ciri.
Ciri gede 2x angkeuhan jeung pangharepan.

Euis Komariah – Purwa Asih (Lirik Lagu)

Teu weurat nandanganana. Ka abotan hate abdi. Hate .. Hate abdi
Mung Alloh anu uninga. Beurat ati taya misi.
Saupami na ditulis. Kasedihan dina kalbu.
Sakolebat hamo ceukap. Ngan bae teu weuleh risi.
Meulang rempan. Misono ambon sorangan.

Cipta anu ngalingling. Keubat ngapak ngawang – ngawang.
Diawang – awang nyoloyong. Panyipta mancat ngalayang.
Nu mogotkeun panglamunan. Tungtung na ngahurum balung.
Cindekul mah … Cindekul ngabarungsinang.

Teu tebih tina kasedih. Natarah kedah kumaha
Sangkan abdi repeh hate. Cocoba teu suda – suda.
Lamun eunya anjeun aya. Cing atuh abdi teh tulung.
Teu kiat mah … Teu kiat nandanganana.

Nyuwun ku pitulung gusti. Kanu keur meundak tunggara.
Mun jalma mah raheut hate. Heunteu bisa walakaya.
Da gusti langkung uninga. Abdi anu kantun bingung.
Bingung lain … Bingung lain meumeu’eusan.

Keterangan Album :
Album : Muntang Ngeumbing
Genre : Tembang Sunda Cianjuran.
Sinden : Euis Komariah dan Iyus Singadilaga
Pirigan Gamelan : Lingkung Seni Dewi Pramanik.
Pimpinan : Gugum Gumbira.
Produksi : Jugala Record.
Isi Album :
NO
SIDE A
SIDE B
1
Sungkawa – Suka sedih – Muntang Ngeumbing
Lampuyangan – Pegat Jodo – Tepung Munggaran
2
Samagaha Pikir - Pangbalikan
Probolinggo – Sanga Gancang
3
Sekar Gambir – Sumambat – Kumaha Jadina
Satria – Purwa Asih – Sungkawa ManahComments