Ibu Saodah – Jemplang Ceurik – Candra Wulan – Kaleon – Tatalegongan - Kanyeunyeurian (Lirik Lagu)


Ibu Saodah – Jemplang Ceurik – Candra Wulan – Kaleon – Tatalegongan - Kanyeunyeurian (Lirik Lagu) 

Ibu Saodah – Jemplang Ceurik (Lirik Lagu)

Halimun di suku gunung. Aling – aling layung kuning.
Ruhay Umyang nu ka sawang. Naha ketir teuing ari ras urang pa’anggang.
Dunungan … Dipapaler ku hariring geuning.
Naha iraha rek kauntun tepung laksana nya diri.
Aya kadar ti pangeran. Ku kaweunangan Yang Widi.
Suwung sagala rintangan. Dunungan … Maha suci sifat adil geuning.

Ibu Saodah – Candra Wulan (Lirik Lagu)

Lara raga disimkuring. Dendeng gedang wawalehan.
Putra tahing Bandung tulen. Rama ibu teurah sunda wiwitan … Teurah pasundan.
Nanging sakalintang dusun. Tata titi kirang terang… geuning. 
Abdi mah sok sesah teuing. Gamparan mah ku kituna.
Teu aya bobot pangayon. Teu kaopan teu paya’an.
Babari anggeus – anggeusan. Sautak – saeutik bendu.
Taya pisan tinimbangan … duh.

Ibu Saodah – Kaleon (Lirik Lagu)

Pikir teh bati prihatin. Hate asa didudutan.
Sihoreng ari papasten. Heunteu beunang dipeugatan.
Sanajan malah tobat urang. Geus pisahan wong pikir kantun gegetut
Teubih tina kanikmatan. Duh … teubih Duh … tina kanikmatan.

Ibu Saodah – Tatalegongan (Lirik Lagu)

Bangkong dikongkorong bujeung ka cai. Kole
Wanara Kole
Da hirup katungkul ku pati. Paeh teu nyaho dimangsa.

Enah Sukaenah – Kanyeunyeurian (Lirik Lagu)

Gusti abdi antosan geuning …
Gunung bangun diharudum. gearing batin.
Jiga nu iring – iringan. Oyag katebak ku angin.
Di sawang ti ka’anggangan. Matak marudah pikir.
Kamana abdi nya mamrih. Kamana abdi nya muntang.
Duh … aduh … Kumaha atuh.

Mana nyeuri – nyeuri teuing. Anu tumiba ayeuna.
Matak bae geuring pikir. Mun emut kanyeunyeurian.
Asa ku tugeunah teuing. Taya piubareunana.
Lintang ti sabaranana. Ka saha abdi nyalu’uh.

Cukleuk leuweung cukleuk lamping. Leubeut kana paribasa.
Kitu lain kieu lain. Jauh ka indung ka bapa.
Lah tobat kumaha teuing. Muga ulah jadi dipikir.
Beurang the tinangtu peuting.

Keterangan Album :
Genre : Tembang Sunda Cianjuran
Album : Bale Kambang Vol. 1
Juru Kawih 1 (Laras Sorog) : Enah Sukaenah dan Ibu Saodah.
Para Nayaga 1 : Ebar Sobari (Kacapi Indung), Ajan Marjan (Kacapi Rincik 1), Acep Eddie (Kacapi Rincik 2 dan Rebab), Nana S (Suling).
Juru Kawih 2 (Laras Pelog) : Ibu Saodah.
Para Nayaga 2 : Ebar Sobari (Kacapi Indung), Ajan Marjan (Kacapi Rincik), Burhan S (Suling)
Pirigan Gamelan : Group Kesenian Dewi Angrum Sumedang dan Pamekaran II Group
Pimpinan : Dadang Purnama BA dan Unbari
Produksi : Whisnu Record.
Keterangan Isi Album :
NO
SIDE A (LARAS SOROG)
SIDE B (LARAS PELOG)
1
Bubuka
Bubuka
2
Panulisan - Panawangan – Bale Kambang
Papatet Ratu – Sampiung – Mamanis – Teunangan
3
Tampangan - Sinom Rakitan - Haliwawar
Jemplang Ceurik – Candra Wulan – Kaleon – Tatalegongan – Kanyeunyeurian
4
Kumambang – Patali Margi – Deudeuh Asih
Sinom Baluas – Sumilir - Sabeleleran


Comments