Ibu Saodah – Papatet Ratu – Sampiung – Mamanis - Teunangan (Lirik Lagu)


Ibu Saodah – Papatet Ratu – Sampiung – Mamanis - Teunangan (Lirik Lagu) 

Ibu Saodah – Papatet Ratu (Lirik Lagu)

Nyucruk palung Beulah bantar. Birit leuwit peupeuntasan.
Sok emut jaman kapungkur. Waktos urang sasareungan.

Ibu Saodah - Sampiung (Lirik Lagu)

Nyana ketir geus sabulan. Hujan poyan silantangan.
Nojehkeun suku katuhu. Dibarengan ku tikenca.
Nojer ka begal buana. Sampiung maneh na ngapung.
Sampiung ngapung ka manggung. Cat mancat ka awang – awang.
Burudul sarung bajuna. Barabat sawidak dewak
Rukut semut …. Rap ku lemah.

Kadingdingan indung peuting. Kahalangan mega bodas.
Rentong sagede papatong. Rentong sagede bangbara.
Ari batan mimis meudit. Leupas batan kuda lumpat.
Wowok wawuh jeung nu lemut. Wawak wowok jeung juragan

Ibu Saodah – Mamanis (Lirik Lagu)

Galuh wayang semu wayang. Gumirincing juragan kancana
Kumoleang Kumalantang Juragan tatalegongan.
Ngagudur ti tebeh kidul. karendeukan laut hideung.
Geus heunteu benang nileup2. Heunteu benang ngalap hudang.
jung di tundung musuh. Nandean sipanyawura.
Kadis na jurig sakeutip. Umur na kelong sabojong geuning ting buleuneung.
Duh … jeung batur na geuning

 

Kuma suling 2x. Suling teh ngan silung wae.
Kuma kuring 2x. Kuring teh ngan bingung bae.
Kaduhung Ayun – ayunan. Meuyeum ganas dina eurih.
Kaduhung abdi rayungan. Dipapanas dipeupeurih.
Nyeuri disapirakeun geuning.

Ibu Saodah – Teunangan (Lirik Lagu)

Kidul Teh sisi gang siti. Coba hana jadi hina
keduh teh. Sabahana nya didinya.
Duh gusti panutan abdi. Sembaheun salalamina.

Ngala suluh ka cikeuruh. Ngala regang ka ciheulang.
Najan jauh rek dijugjug. Najan anggang rek diteang.
Ari lilin … lilin bandung. Geus hurung sok poek deui.
Ari ulin … ulin bandung. Geus embung sok daek deui.

Cimandila cimandikleung. Siraru na bilik awi.
Ulah lila abdi keu’eung. Buru - buru mulih deui.
Keterangan Album :
Genre : Tembang Sunda Cianjuran
Album : Bale Kambang Vol. 1
Juru Kawih 1 (Laras Sorog) : Enah Sukaenah dan Ibu Saodah.
Para Nayaga 1 : Ebar Sobari (Kacapi Indung), Ajan Marjan (Kacapi Rincik 1), Acep Eddie (Kacapi Rincik 2 dan Rebab), Nana S (Suling).
Juru Kawih 2 (Laras Pelog) : Ibu Saodah.
Para Nayaga 2 : Ebar Sobari (Kacapi Indung), Ajan Marjan (Kacapi Rincik), Burhan S (Suling)
Pirigan Gamelan : Group Kesenian Dewi Angrum Sumedang dan Pamekaran II Group
Pimpinan : Dadang Purnama BA dan Unbari
Produksi : Whisnu Record.
Keterangan Isi Album :
NO
SIDE A (LARAS SOROG)
SIDE B (LARAS PELOG)
1
Bubuka
Bubuka
2
Panulisan - Panyawangan – Bale Kambang
Papatet Ratu – Sampiung – Mamanis – Teunangan
3
Tampangan - Sinom Rakitan - Haliwawar
Jemplang Ceurik – Candra Wulan – Kaleon – Tatalegongan – Kanyeunyeurian
4
Kumambang – Patali Margi – Deudeuh Asih
Sinom Baluas – Sumilir - Sabeleleran


Comments