Ida Widawati – Garutan – Kapilara - Sumarambah (Lirik Lagu)


Ida Widawati – Garutan – Kapilara - Sumarambah (Lirik Lagu) 

Ida Widawati – Garutan (Lirik Lagu)

Ieu patilasanana keur ngahariring nyunggeulik.
Basa na tambang midangdam. Nyamuni kadua kuping
Meujeuh na hunang – heuning. Ngalantung bari ngalayung.
Haleuang kumaleuang … gandrung. Nu matak wi aing – aing.
Lain geusan … Lain geusan. Reu’eus nu teu kagembang.

Ida Widawati – Kapilara (Lirik Lagu)

Ibun subuh nu maruntang. Dina dangdaunan kai.
Bray beurang ngeclak rag - ragan. Kawas tangis nu prihatin.
Kaendag ku angin leutik. Ngeclak na bungah murudul.
Nyuat manah nu sungkawa. Nu nuju nyaliksik diri.
Keur nyasaran tamaha na laku lampah.

Ida Widawati – Sumarambah (Lirik Lagu)

Malati dipakarangan. Seungit na nyambuang.
Angin asih ngadalinding. Geura peutik … Geura seuseup.
Piraku heunteu kataji. Engke mah kaburu layu.
Giligkeun ati nu suci. Deukeutkeun ku ati anu sampurna.

Yeuh manusa nu rumasa. Asih kula geura tampa.
Ambeung samemeh ligar. Sari seungit na nandakeun anjeun nu boga.
Malati palipur sari kuring lain embung.
Mikeun tali cangred ati. Beber pamageuh kadeudeuh.

Nyata panyangcang katresna. Haleuang ngemban kasungkan.
Hariring nyanding karembing. Paheutkeun ku ati pinuh mamanis.
Geuning kembang anu gandang. Asih kula peuk tarima.
Rasakeun sari maduna. Nu dipiasih nandakeun anjeun miati.


Keterangan Album :
Genre : Tembang Sunda Cianjuran
Album : Pasini Sulaya
Juru Kawih : Ida Widawati
Pirigan Gamelan : Lingkung Seni Malati
Pimpinan : M. Ili Sadeli
Produksi : Asmara Record.
Keterangan Isi Album :
NO
SIDE A (LARAS SALENDRO)
SIDE B (LARAS SOROG)
1
Lampuyangan – Asmarandana Ciawian – Renggong Malang
Pasini Sulaya - Midangdam
2
Garutan – Kapilara - Sumarambah
Sarungsum – Sekar Gambir - Panyuat
3
Purbolinggo – Lara Lara
Luminjing – Gerentes Ati


Comments