Ida Widawati – Lampuyangan – Asmarandana Ciawian – Renggong Malang (Lirik Lagu)


Ida Widawati – Lampuyangan – Asmarandana Ciawian – Renggong Malang (Lirik Lagu) 

Ida Widawati – Lampuyangan (Lirik Lagu)

Unggal poe dilanglangan. Sapoe saratus kali.
Bari meulak kekembangan. Kekembangan nu sareungit.
Kembang eros jeung malati. Jeung kembang campaka disusun
Sugan bae kadar lumeungis keursa nampi. Susuganan sing pengkuh manah.

Ida Widawati – Asmarandana Ciawian (Lirik Lagu)

Ti peuting di tepis wiring. Kagagas ku cari cangkang.
Gending ku sora roronggeng. Hawar – hawar dimumunggang.
Kahudang ku ciang - ciang. Gunung disaput halimun.
Katinggal na samar – samar.

Ida Widawati – Renggong Malang (Lirik Lagu)

Meulak cikur jeung caringu. Kahieuman rangrang awi.
Neuda saur anu puguh. Ulah matak da nyeuri ati.
Teu beunang disitu lembur geuning. Teu beunang diulah – ulah.

Daun randu daun kadu. Daun cabe benang moe.
Unggal minggu abdi teang. Unggal poe bisi cape
Sumoreang kanu anggang. Iraha nya tepung deui.

Kapungkur abdi di bandung. Ayeuna mah diteubih na.
Kapungkur riung mungpulung. Ayeuna kantun wa’as na.
Urang silih jampe pejat. Urang silih da dodoakeun.

Sapanjang jalan Soreang. Moal weuleh diaspalan.
Sapanjang tacan Kasorang. Moal weuleh diakalan.
Sumoreang kanu jauh. Iraha nya tepung deui.
Keterangan Album :
Genre : Tembang Sunda Cianjuran
Album : Pasini Sulaya
Juru Kawih : Ida Widawati
Pirigan Gamelan : Lingkung Seni Malati
Pimpinan : M. Ili Sadeli
Produksi : Asmara Record.
Keterangan Isi Album :
NO
SIDE A (LARAS SALENDRO)
SIDE B (LARAS SOROG)
1
Lampuyangan – Asmarandana Ciawian – Renggong Malang
Pasini Sulaya - Midangdam
2
Garutan – Kapilara - Sumarambah
Sarungsum – Sekar Gambir - Panyuat
3
Purbolinggo – Lara Lara
Luminjing – Gerentes Ati


Comments