Ida Widawati – Luminjing – Gerentes Ati (Lirik Lagu)


Ida Widawati – Luminjing – Gerentes Ati (Lirik Lagu) 

Ida Widawati – Luminjing (Lirik Lagu)

Luminjing di alam lahir. Teu kongang saweunang – weunang.
Horeng ari ngalalakon. Sagala teu sakahayang sok aya bae halangan.
Teu weuleh diukur waktu. Teubih ti kareup sorangan.

Ida Widawati – Gerentes Ati (Lirik Lagu)

Kantun ati miasih nu lain – lain. Nganteur tineung kahayang teu dileuleumu.
Hate meulit ngajeurit maratan langit. Namung pasrah da puguh kieu jadi na.
Mung anjeun na nu tumeuteup kumalayang. Dina hate nu taya pisan keundat na.

Kuring pamit pang neupikeun ka jirim na. Da jirim mah teuteup mayeung babarengan.
Kuring lumpat rek nohonan harewos na. Najan anggang kawas bulan jeung ca’ang na.
Kitu geuning mungguh gerentes na ati. Najan meulang teu wasa ngahalang – halang.

Tinu jauh geulak – geulik sora suling. Hawar – hawar kabawa hiliwir angin.
Matak keular kahudang rasa ciptaan. Wuwuh sedih nambihan kabingung ati.
Duh … jungjunan … Mung anjeun anu ningali. Ka’aya’an yeun raheut na hate abdi.

Keterangan Album :
Genre : Tembang Sunda Cianjuran
Album : Pasini Sulaya
Juru Kawih : Ida Widawati
Pirigan Gamelan : Lingkung Seni Malati
Pimpinan : M. Ili Sadeli
Produksi : Asmara Record.
Keterangan Isi Album :
NO
SIDE A (LARAS SALENDRO)
SIDE B (LARAS SOROG)
1
Lampuyangan – Asmarandana Ciawian – Renggong Malang
Pasini Sulaya - Midangdam
2
Garutan – Kapilara - Sumarambah
Sarungsum – Sekar Gambir - Panyuat
3
Purbolinggo – Lara Lara
Luminjing – Gerentes Ati


Comments