Ida Widawati – Pasini Sulaya – Midangdam (Lirik Lagu)


Ida Widawati – Pasini Sulaya – Midangdam (Lirik Lagu) 

Ida Widawati – Pasini Sulaya (Lirik Lagu)

Pasini teh ulah jalir. Sangkan heunteu jadi rempan.
Pigesa ngalalantur dina impian. Impen jadi Kawajiban.
Kawajiban anu tangtu. Dina keur alam ngumbara

Teu disangka timemeh na. Pasini Geuning beut jalir.
Alus basa pupulasan. Basa na pinuh mamanis.
Horeng basa keur meupeurih. Geuning ukur saur wungkul.
Boro mah abdi percaya. Ninggal adeuk sareng usik.
Buktos na mah geuningan … geuning sulaya.

Ida Widawati – Midangdam (Lirik Lagu)

Carita pinuh kasedih. Layung langit na mumunggang.
Tonggeret nyasa’ak hate. Sora na peura dareuda.
Sada anu keur midangdam. Angin ngahiur di gunung.
Nebak hate nu sungkawa.

Peuting teh ku sepi teuing. Matak jauh panineungan.
Bulan heunteu malire. Ngan ga’ang sada midangdam.
Sada nu kanyeunyeurian. Peuting the teu geura subuh.
Balebat geura nembongan.

Harianeun teuing angin. Ngeundag keun ci’ibun muntang.
Bangun ku heunteu malire. Abong hate keur tunggara.
Ci’ibun murag ngoleng. Taya geusan sumalindung.
Kasaha kudu midangdam.

Ati peurih ku kasedih. Nalangsa taya kendat na.
Taya keur mapaler hate. Inggis diri katambias.
Tengah sagara sungkawa. Antuk na di reka pahung.
Kasaha nya geusan muntang.
Keterangan Album :
Genre : Tembang Sunda Cianjuran
Album : Pasini Sulaya
Juru Kawih : Ida Widawati
Pirigan Gamelan : Lingkung Seni Malati
Pimpinan : M. Ili Sadeli
Produksi : Asmara Record.
Keterangan Isi Album :
NO
SIDE A (LARAS SALENDRO)
SIDE B (LARAS SOROG)
1
Lampuyangan – Asmarandana Ciawian – Renggong Malang
Pasini Sulaya - Midangdam
2
Garutan – Kapilara - Sumarambah
Sarungsum – Sekar Gambir - Panyuat
3
Purbolinggo – Lara Lara
Luminjing – Gerentes Ati


Comments