Itoh Masyitoh – Dinyeunyeuri (Lirik Lagu)


Itoh Masyitoh – Dinyeunyeuri (Lirik Lagu) 

Teungteuingeun sang panutan. Ninggalkeun tampa aleusan.
Naon nu jadi lantaran. Ngaleos heunteu pamitan.
Salilana ngawulaan. Heunteu robah ngahareupan.
Lahir batin nyanghareupan. Kalayan jeung kasabaran.

Sajeroning rumah tangga. Ceuk rasa teu nyieun dosa.
Malahanan sabalik na. Teu patuh kana jangji na.
Dianggap taya pangaji. Pantes arek nganyeunyeuri.
Sihoreng aya keur ganti. Nu heubeul diluli – luli.

Asih na ukur mimiti. Geus la’as heunteu gumati.
Dapon ngeunah keur pribadi. Batur mah teu diperduli.
Percuma tunda talatah. Cenah geus waktu na pisah.
Rangkeup ge teu tumaninah. putus moal mikanya’ah.

Horeng jodo teu karuhan. Lir campaka keur kembangan.
Sedeng cenghar dipiheman. Geus layu taya hargaan.
Lamun duriat geus la’as. Moal teuing mikaweulas.
Nu puguh ukur mapanas. Siga anu hayang puas.

Lambat - lambut heunteu guna. Lamun kieu balukar na.
Rarabi taya hartina. Dinyeunyeuri salilana.
Mending lagas laluasa. Batan rangkeup disangsara.
Cunduk waktu datang mangsa. Paturay geus lalugina.

Keterangan Album :
Genre : Jaipongan
Album : Nu Mana Nu Akang
Sinden : Itoh Masyitoh (Si Riweuh).
Alok / Wiraswara : Iin Subarjah
Juru Kendang : Ujang Dayat.
Rebab : Suwarta.
Pirigan Gamelan : Group Rineka Gaya Jakarta
Produksi : Dian record.
Isi Album :
NO
SIDE A
SIDE B
1
Nu Akang
Teu Sangka
2
Dinyeunyeuri
Monyet
3
Ari Sugan Teh
Seni Warisan
4
Nu Mana
Tong Tang Tong Cis


Comments