Itoh Masyitoh – Kulu Kulu Bem – Kulu Kulu Gancang (Lirik Lagu)


Itoh Masyitoh – Kulu Kulu Bem – Kulu Kulu Gancang (Lirik Lagu) 

Itoh Masyitoh – Kulu Kulu Bem (Lirik Lagu)

Karasa taya nu nya’ah. Talangsara diri abdi …. Duh jungjunan.
Cik gusti atuh kumaha. Mana nyeuri – nyeuri teuing ….. alaah.
Lah – lahan taya deui hirup ge disapu batur. Abdi mah yuni kalakay laaah.
Kabur kabawa ku angin. Kahujanan kaibunan ge pantes na.

Malik nanya kasorangan. Duh diri kumaha teuing.
Lamun kieu salawas na. Samargi pulih deui mun kaya kieu mah diri.
Langkung sae pondok umur. Najan awet kumeulendang ieuh.
Duh ieung …. Di dunya kaheurin – heurin alaaah.

Duh ieung … Lega na awet ngora teh. Matak bae geuring pikir.
Lah tobat abdi teu kiat geuning. Laaah Nandangan wae kapeurih.
Kasedih teu euih – euih. Wungkul ngakandung kabingung.
Najan palias papisah. Puguh oge ayeuna mah panutan ka diri abdi
Nganggap the lumayan pisan. Abong kena seu’eur deui.

Itoh Masyitoh – Kulu Kulu Gancang (Lirik Lagu)

Pajar maneh 2x rek kahuma. Ka cai ngajingjing kendi.
Pajar maneh 2x rek karunya. Lami – lami nganyeunyeuri.
Ciung lain … kerak lain. Japati balap jangjang na.
Bingung lain …. ngewa lain. Bela pati sapanjang na.

Batik soteh ku kameja. Sesana di damel kurung.
Ceurik soteh ku kacida. Da bongan sok matak bendu.
Karunya ka tukang suluh. Cangkurileung dikurungan.
Teu geunah lamun pajauh. Cuang – cieung ngan sorangan.

Disangka – sangka malela. Sihoreng da tunas turi.
Disangka – sangka rek bela. Sihoreng beut nganyeunyeuri.
Sari kaya kembang laja. Kembang bonteng di astana.
Keterangan Album :
Genre : Jaipongan
Album : Salonpas
Sinden : Itoh Masyitoh (Si Riweuh)
Juru Kendang : Ujang Dayat.
Pirigan Gamelan : Langen Sari Group
Pimpinan : Dudi Permana.
Produksi : Dian record.
Isi Album :
NO
SIDE A
SIDE B
1
Salonpas
Taksir Abdi
2
Nelly dan Kelly
Sinjang Bodasan
3
Pipisahan
Lalagasan
4
Ayun Ambing
Kacang Asin
5
Leungiteun Teuteupeun
Kulu – Kulu Bem / Kulu – Kulu GancangComments