Nunung Nurmalasari – Jangkrik (Lirik Lagu)


Nunung Nurmalasari – Jangkrik (Lirik Lagu) 


Eling … eling … mangka eling. Rumingkang di bumi alam.
Darma wawayangan bae. Raga taya pangawasa.
Lamun urang Kasasar nya lampah. Napsu nu matak kaduhung.
Badan anu kateumpuhan.

Jisim nu matak ngarasa peurih. Raga nu ngarasa lara.
Hate nu matak ngarasa cape. Hareudang panas bayeungyang.
Purwa perbawa na amal. Ulah ujub sumawon takabur.

Ulah sirik ku pamanggih. Ulah nyacab kanu lian.
Deungeun mah pikeun tuladan. Hade goreng geuning kasawang.
Ukur tangtung nu sakujur. Sasaran di badan urang.
Nu lian keur enteng wae.

Ditalungtik anu estu. Ngalirik diri pribadi.
Horeng teh heunteu sampurna. Diri kena owah gingsir.
Heunteu bisa kumawasa. Usik malik keursa gusti.
Keterangan Album :
Genre : Kliningan
Album : Sorong Dayung Kombinasi
Sinden / Juru Kawih : Nunung Nurmalasari.
Wiraswara (Engkus Kuswara), Penata Lagu (Arief Nugraha Rawanda), Wiyaga (Giri Harja group)
Pangrawit : Kendang (Berlin Sonix), Saron Pangbarep (Arief), Saron Pangbayun (Koeswara), Peking (Ijal Farijal), Bonang (Adeng Hudaya), Rebab (Car - Rud), Demung (Iki Boleng), Rincik (Rahadian Nugraha), Gambang (Arie Doekoen), Kenong Wadon (Osid Sungkawa), Kenong Lanang (Ujang Rachmat).
Pirigan Gamelan : Giri Harja Group
Pimpinan Produksi: Dodi Darsono
Produksi : SP Record.
Keterangan Isi Album :
NO
SIDE A
SIDE B
1
Sorong Dayung Kombinasi
Sungsang
2
Jangkrik
Paksi Tuwung
3
Balenderan
Rancag
4

Mitra


Comments