Nunung Nurmalasari – Mitra (Lirik Lagu)


Nunung Nurmalasari – Mitra (Lirik Lagu) 


Ayeuna katuncar hideung. Iraha ka jampang deui.
Ayeuna paturay tineung. Iraha pateupang deui.
Sanes teu … Sanes teu kersa ka dano. Artos na tacan sayogi.
Sanes abdi … Sanes abdi kirang sono. Waktos na parantos dugi.

Ka jambi ngala katapang. Dibeungkeutan awi tali.
Bilih lami teu patepang. Pamugi ulah rek lali.
Meulak supa meulak pandan. Dipageur mah ku awi tali.
Neda suka neda maaf. Bilih abdi saur

Peupeujeuh jalan ka kidul. meser kupat diabonan
pepejeuh abdi tos wangsul. Ulah ngupat ka awonan.
dicampuran
Meungpeung deukeut sosonoan. Kumargi bade pateubih.

Dadap cangkring sisi gawir. Ngajajar pa antay – antay.
Paingan teu geunah pikir. Gara – gara arek paturay.
Cihcir ngampih tengah peuting. Ciang – ciang keur midangdam.
Pikir ngait ka saurang. Ta can kasorang.

Meulak supa meulak pandan. Situ saeur parapatan.
Neda suka neda maaf. Bilih seu’eur kalepatan.
Sanes teu kersa ka dano. Artos na mah tacan sayogi.
Sanes abdi kirang sono. Waktos na parantos dugi.

Barabat kembang ermawar. Pacampur jeung kacapiring
Sumeublak loba kameulang. Hate the teu geunah teuing.
Hayang nyepah seureuh. Sugan beureum biwir kuring.
Hayang leumpang jeung beubeureh. Sugan reureuh pikir kuring.

Sanaos tebih ka kota. Supados cakeut ka cai
Sanaos tebih dimata. Supados cakeut dihati.
Situ saeur parapatan. Kaleresan jalan
Bilih aya kaleupatan. mugi ageung sih laksami.
Keterangan Album :
Genre : Kliningan
Album : Sorong Dayung Kombinasi
Sinden / Juru Kawih : Nunung Nurmalasari.
Wiraswara (Engkus Kuswara), Penata Lagu (Arief Nugraha Rawanda), Wiyaga (Giri Harja group)
Pangrawit : Kendang (Berlin Sonix), Saron Pangbarep (Arief), Saron Pangbayun (Koeswara), Peking (Ijal Farijal), Bonang (Adeng Hudaya), Rebab (Car - Rud), Demung (Iki Boleng), Rincik (Rahadian Nugraha), Gambang (Arie Doekoen), Kenong Wadon (Osid Sungkawa), Kenong Lanang (Ujang Rachmat).
Pirigan Gamelan : Giri Harja Group
Pimpinan Produksi: Dodi Darsono
Produksi : SP Record.
Keterangan Isi Album :
NO
SIDE A
SIDE B
1
Sorong Dayung Kombinasi
Sungsang
2
Jangkrik
Paksi Tuwung
3
Balenderan
Rancag
4

MitraComments