Nunung Nurmalasari – Naon Cenah (Lirik Lagu)


Nunung Nurmalasari – Naon Cenah (Lirik Lagu) 


Majar cenah cinta teh hiji anugrah. Bibit asih nu nampeur dina kanya’ah.
Majar cenah cinta teh asih nu natrat. Tali batin nu mangkat simpay duriat.

Ranggeuy … ranggeuy imut. Rawayan muara cinta
Ayun … ayun heman. Dina hate nu sarua.
Jemplang …. jemplang tineung. Rumuntuy patepung tineung
Ayun .. Ayun heman. Galindeung asih dua’an.

Tapi naha 2x cenah cinta pada cinta. Sulaya kena gogoda.
Tapi naha 2x geus tepung rakeut ngahiji. Sok aya nu jalir jangji.

Keterangan Album :
Genre : Kliningan
Album : Naon Cenah
Sinden / Juru Kawih : Nunung Nurmalasari
Pangrawit : Kendang (Tosin Muchtar), Saron I (Yeyep Yusup), Saron II (Yahya Wahyudin), Peking (Yanuar), Bonang (Yuharno), Jenglong (Yusup), Go’ong (Nanang Suhendi), Rebab (Maman Suryaman), Demung (Odi Kusnadi), Rincik (Maman Sulaeman)
Pirigan Gamelan : Gentra Madya
Pimpinan : Nano Sutarno
Produksi : Dian Record.
Keterangan Isi Album :
NO
SIDE A
SIDE B
1
Naon Cenah
Teuteup Imut
2
Naon Deui
Ka Abdi
3
Nanaonan
Hariring Hiji Peuting
4
Serat Asih
Kulu – Kulu Wayah naComments