Nunung Nurmalasari – Rancag (Lirik Lagu)


Nunung Nurmalasari – Rancag (Lirik Lagu) 


Nu sami ngindung ka waktu. Micinta bangsa pribadi.
Insap kana kabudayan. Nu teu pahili jeung pikir.
Tara pasalia paham. Estu hirup repeh - rapih.
Rukun hirup kedah akur. Tebih keun pahiri – hiri.

Pasea pabentar paham. Kucrut pasalia pikir.
Anu mawa kamunduran. Harkat bangsa na ti guling.
Pasea bibit na nungtut. Ahir kantun timbul rugi.
Jaga bakal nampi merang. Pukah peugat na wargi.
Matak paturay mimitran. Kanca sami pada kabeh.

Jeung batur teu runtut raut. Heunteu kersa silih asih.
Mamawa karep sorangan. Heunteu dipikir ditalungtik.
Heunteu asak tinimbangan. Wungkul mentingkeun pribadi.
Awak bagja ulah batur. Kabatur sok tara ngoreh
Raga hayang pang unggul na. Umangkeuh gumede diri.

Keterangan Album :
Genre : Kliningan
Album : Sorong Dayung Kombinasi
Sinden / Juru Kawih : Nunung Nurmalasari.
Wiraswara (Engkus Kuswara), Penata Lagu (Arief Nugraha Rawanda), Wiyaga (Giri Harja group)
Pangrawit : Kendang (Berlin Sonix), Saron Pangbarep (Arief), Saron Pangbayun (Koeswara), Peking (Ijal Farijal), Bonang (Adeng Hudaya), Rebab (Car - Rud), Demung (Iki Boleng), Rincik (Rahadian Nugraha), Gambang (Arie Doekoen), Kenong Wadon (Osid Sungkawa), Kenong Lanang (Ujang Rachmat).
Pirigan Gamelan : Giri Harja Group
Pimpinan Produksi: Dodi Darsono
Produksi : SP Record.
Keterangan Isi Album :
NO
SIDE A
SIDE B
1
Sorong Dayung Kombinasi
Sungsang
2
Jangkrik
Paksi Tuwung
3
Balenderan
Rancag
4

MitraComments