Soal dan Jawaban Pilihan Ganda Pendidikan Agama Islam – SMP Kelas 9 (Halaman 102 s/d 104)


Soal dan Jawaban Pilihan Ganda Pendidikan Agama Islam – SMP Kelas 9 (Halaman 102 s/d 104). 

1.      Wukuf di Padang Arafah merupakan salah satu dari …
a.       Syarat haji
b.      Rukun haji
c.       Sunah haji
d.      Wajib haji
Jawaban : B
2.      Lari – lari kecil yang dilakukan oleh para calon jamaah haji dari bukit Safa ke Bukit Marwah mengingatkan kisah …
a.       Siti Fatimah
b.      Siti Masitah
c.       Siti Hajar
d.      Siti Sarah
Jawaban : C
3.      Pakaian yang dipakai ketika melaksanakan wukuf bagi laki – laki adalah …
a.       Ihram
b.      Surban
c.       Jubbah
d.      Koko
Jawaban : A
4.      Jumrah yang ketiga bernama …
a.       Jumrah Ula
b.      Jumrah Wustha
c.       Jumrah Aqabah
d.      Jumrah Auwalu
Jawaban : C
5.      Mabit di Muzdalifah merupakan rangkaian dari …
a.       Sunah haji
b.      Wajib haji
c.       Rukun haji
d.      Sarat haji
Jawaban : B
6.      Perbedaan antara haji dan umrah adalah …
a.       Ihram
b.      Wukuf
c.       Sa’I
d.      Tahallul
Jawaban : B
7.      Orang yang diwajibkan untuk melaksanakan haji adalah orang yang …
a.       Pejabat
b.      Kaya raya
c.       Merdeka
d.      Mampu
Jawaban : D
8.      Serangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan oleh para jamaah haji dan jika tidak dilaksanakan menyebabkan hajinya tidak sah adalah …
a.       Waji haji
b.      Sunah haji
c.       Rukun haji
d.      Syarat haji
Jawaban : C
9.      Haji kecil adalah nama lain dari …
a.       Umrah
b.      Sa’i
c.       Tawaf
d.      Wukuf
Jawaban : A
10.  Tawaf yang dilakukan pada saat tiba di Mekah adalah …
a.       Wada
b.      Ifadah
c.       Haji
d.      Qudum
Jawaban : D

Comments

Post a Comment